28 maj, 2011

Kvinnouttryck

Finns manliga och kvinnliga uttryckssätt? Går det att avgöra könet på den som skrivit något bara genom att läsa personens text?

Ja, delvis, hävdar jag. Manliga och kvinnliga uttryckssätt är olika. Det betyder inte att det är en "biologiskt utseendemässig" man/kvinna som sitter bakom tangentbordet. Inte heller att det är en "social man/kvinna". Men det finns olika sätt att tala med varandra, oavsett om det är "live" eller i text. Förmodligen finns det ett antal forskningsartiklar på ämnen, jag är ingen språkvetare/beteendevetare så jag kan inte säga tvärsäkert. Fast det här är vad jag har observerat.

Ett manligt kodat uttryckssätt ger intryck av att skribenten/talaren faktiskt vet vad hen skriver/pratar om och är auktoritärt. "Mannen Vet Bäst." Manligt kodade uttryck gränsar ofta farligt nära flera av härskarteknikerna som Berit Ås listade: osynliggörande, förlöjligande och påförande av skuld och skam. Extremt manligt kodat uttryck tar med samtliga härskartekniker.

Kvinnligt kodade uttryckssätt är "mjukare", inkännande och igenkännande, lyssnande och samtalande. Tvärsäkra uttalanden är sällsynta. Kvinnligt kodade uttryck ger ofta den som skriver/talar ett mer osäkert intryck än ett manligt kodat uttryck i en debatt. Men är till fördel i en diskussion eller ett samtal.

Kvinnligt uttryckssätt och manligt uttryckssätt har sina fördelar i olika situationer. I hårda politiska debatter handlar det om att "vinna" till varje pris. Där är ett manligt kodat uttryckssätt ofta till fördel - om det inte går för långt. Personen uppfattas då som en buffel och en som spelar "fult". Kvinnligt kodat uttryckssätt funkar dåligt i en hård politisk debatt - personen uppfattas som velig och okunnig. Men i ett samtal eller i en diskussion både "live" och i text är det ofta viktigt att lyssna och reflektera och reagera på vad ens samtalspartners säger.

Kvinnor måste höja sina röster för att höras - i en manskodad värld, där könsmaktsordningen ger fördelar till den som uppfattas som Man, särskilt Man som liknar och beter sig som Ledaren (presidenten, statsministern, kungen, prästen etc. etc.). Kvinnor måste ta till sig de manliga uttryckssätten för att höras. Eller är det så? Kan det inte gå att förändra villkoren, förutsättningarna, för vem som får höras och synas?

1 kommentar:

FumikoFem sa...

Bra skrivet! :)

Och det här är så uppenbart när en exempelvis diskutera på nätet men också såklart irl när jag samtalar med andra och hur olika diskussionsklimatet blir beroende på vilka en samtalar med.