27 oktober, 2008

Börja från början

Vi människor genuskodas från den dag vi fötts och framåt. Förväntningarna på oss ser olika ut, beroende på vad som råkar finnas mellan våra ben. Undra på att det är så svårt att bryta mönstren, att gå emot normen, att få bli individer i stället för antingen - eller.

Jag hoppas verkligen att den uppväxande generationen ska se det som självklart att killar och tjejer kan göra samma saker. Tyvärr har de alltför oftast för många genuskodade könsrollskonservativa vuxna i sin omgivning, men det går väl att hoppas på att något finns kvar när de själva utforskat sina roller och kan välja själva. Valfrihet på riktigt.

Inga kommentarer: