20 november, 2008

Ja, må hennes rykte leva!

För 150 år sedan föddes Selma Lagerlöf. Det firas både här och där - men inte på DN:s kultursidor på webben.

I Svenskan fanns en intressant artikel om hur hennes författarskap har betraktats genom dessa år. Hon var ju kvinna i en tid där kvinnor inte var "offentliga" på samma sätt som män. (Vid närmare eftertanke är det väl så fortfarande till stor del.)

Nåväl.

Selma Lagerlöf. Sveriges första nobelpristagare. Må dina verk läsas om och om igen av nya generationer och filmas, göras pjäser av och nytolkas.

Tack SVT för att ni uppmärksammar en av Sveriges mest drivna författare detta jubileumsår!

Inga kommentarer: